13 มีนาคม 2562 ค่าฝุ่น PM 2.5 เชียงใหม่สูงขึ้น

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_344549/

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ที่ปกคลุมเมืองเชียงใหม่ พบว่าค่าอากาศเป็นสีเขียวและสีฟ้า แต่สภาพอากาศมีปัญหา ช่วงวันที่ 11-12 มี.ค. ที่ผ่านมา และจากการสอบถามจากกรมอุตุนิยมวิทยา ทราบว่าลมบน กับ ลมล่างอ่อนตัวลง ทำให้เกิดปัญหาหมอกควัน โดยสภาพอากาศของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมทั้งจังหวัดตาก ลอยตัวมารวมกันที่จังหวัดเชียงใหม่ ในลักษณะแอ่งกระทะ ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมในพื้นที่ ทั้งนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำการรณรงค์ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ไม่ให้มีการเผาป่า เผาขยะหรือเศษวัสดุในพื้นที่โล่งแจ้ง รวมทั้งมาตรการปิดป่าห้ามไม่ให้เข้าไปเผาป่า เพื่อป้องกันการเกิดฝุ่นละอองเพิ่มเติมในพื้นที่